Välkommen till Swedskär AB i Laxå

SWEDCUT FAS XL med Kaliburn Spirit 400A plasma för fasskärning upp till 50mm plåt.Gasskärmaskin SWEDCUT HM för gasskärning. Kan även utrustas med plasmabrännare.SWEDCUT Legend V skärmaskin för små verkstäder, plåtslagerier och skolor.Swedskär entré, plasmaskärmaskin

Vi tillverkar gas- och plasmaskärutrustningar och servar maskiner och tillhandahåller reservdelslager i våra lokaler i Laxå.

Våra medarbetare har alla mångårig erfarenhet inom området skärutrustningar och med det centrala läget kan vi snabbt nå den kund som behöver hjälp i form av installation och service.

Kontakta oss via e-post på info@swedskar.se eller telefonnummer 0584-133 35.