Phantom II CNC-styrning för skärmaskiner.

CNC-styrningarna Burny Phantom II och Burny Phantom ST bygger vidare på Burny’s mångåriga kunnande och specialisering på CNC styrningar för gas och plasma-skärmaskiner.
Med inbyggt 3-axligt  drivpaket för AC-motorer och manövermöjligheter för upp till 6 gasbrännare och 2 plasmabrännare är Phantom II gjord för nya skärmaskiner eller med inbyggt 3-axligt  drivpaket för DC-motorer, för ombyggnad av äldre skärmaskiner där man av kostnadsskäl vill behålla maskinens motorer och växellådor.

Burny Phantom II CNC-styrning med inbyggt drivpaket och styrning för gas och plasmaskärning.

Burny Phantom II är byggd på en industriklassad PC i ett stabilt och dammtätt skåp och klarar av att fungera i en extrem miljö med kraftiga magnetfält, höga temperaturer, hög luftfuktighet, metalldam och konstanta rörelser och vibrationer.
Manöverdon, CNC-styrning med skärm, strömförsörjning och drivpaket för antingen DC eller AC motorer, finns inbyggt i samma skåp.

Snabb och lättlärd

Intuitiv menustruktur gör Burny II styrningen lättlärd och enkel att använda.

En ny intuitiv grafisk användarinterface med optimerad skärmnavigering, rullgardinmenyer, lätt åtkomst till höjdkontroll för plasmabrännarna, programmering av fasta program och jobb inställnings menyerna.

Med snabb och enkel import av ritningar i DXF-format kan man eliminera externa postprocessorer.

Därutöver kan Phantom II automatisk applicera in och ut-skärningar på detaljerna eller operatören kan göra detta manuellt.

Avancerad ”gå till” funktioner där man kan avbryta pågående jobb för att skära akutjobb och sedan återgå till exakt den position i programmet där man gjorde avbrottet, obegränsad flytta fram och bak i programexekvering, återgå till skärspår vid skäravbrott, återgå till skärjobb efter strömavbrott, avbryta jobb och flytta maskinen för munstycksbyte och återgå till skärning, hoppa till sluten av en detalj eller ett nästat program eller backa i programmet.
Allt gjort snabbt och utan att förlora maskinens position eller skrota dyrt material.

Processguiden består av en omfattande databas med skärparametrar som lätt kan anpassas av kunden.

Lättanvänd plåtjustering för vridning av program efter plåtens placering och vinkel på skärbordet i förhållande till skärmaskinen.
Sparar tid och material.

Plasma Process Wizard för avancerat kontroll av plasmaprocessen. Med en inbyggd databas innehållande alla inställningar för plasmaskärsystemet och som enkelt kan ändras och sparas av operatören för optimal skärkvalitet, kan man med några få val som material, tjocklek och ström, skicka samtliga parametrar till både strömkälla, höjdkontroll och styrsystem och kan på börja skära inom några få minuter.

Produktivitet

Burny 8 med integrerad Spirit II plasma konsol som gör behovet av en extern operatörspanel för plasmasystemet överflödig.

Burny Spirit II plasma-systemen och som gör en extra plasmakonsol överflödig.

Äkta multitasking ökar skärmaskinens produktivitet genom att tillåta operatören att utföra många olika uppgifter på en och samma gång inom Windows 8 OS (Embedded) miljöen, typ ladda eller editera ett program, nesta detaljer, välja och måttsätta standardfigurer, eller göra klar andra jobb för skärning alltmedan maskinen skär.

Standardfigurbibliotek med 50 eller fler av de vanligast förekommande figurer och där operatören endast behöver ange de olika mått. Dessa 50 figurer kan lätt utvidgas med användaredefinierade figurer som operatören själv kan skapa och programmera direkt på maskinen.

Figurerna blir vist grafisk på skärmen samtidig som de olika värden matas in vilket gör det enkelt att även måttsätta komplicerade geometrier utan risk för fel då dessa ses direkt på skärmen.

System för övervakning av förbrukningsdetaljer vad angår antal hålslagningar och faktisk skärtid. Möjlighet att ange larmnivå.

Statistik över förbrukningsdetaljer för plasmabrännaren med antal hålslagningar och effektiv skärtid som varnar operatören när det är nödvändigt med byte av munstycken. Med denna statistik kan man förutom ökad kontroll över skärkostnad och eventuella fel i systemet som påverkar livslängden på förbrukningsdetaljerna även försäkra sig om att snittkvaliteten och noggrannheten på de skurna detaljerna alltid är optimal.

Med UltraNest™ (option), ett inbyggd ”äkta geometri” näst-programm för att ytterligare reducera kostnaden för skärning av den enskilda detaljen och bättre utnyttjande av materialet.
Nesting modulen har en inbyggd guide för operatören som tillsammans med en integrerad CAD editor gör nestingen av en plåt mera effektiv och lättare än på konkurerande skärmaskiner.

UltraNest Remnant Module (option) för hantering av restplåt ger operatören möjlighet för att hålla koll på restplåten och nesta detaljer direkt på dessa.

Programmerbar lasermarkerings utrustning underlättar positioneringen av skärmaskinen i förhållande till plåten.

Enkelt att mappa de olika in och utgångar till olika funktioner.

Kontextbaserat hjälpfunktioner.

 Enkel installation och service.

Fjärndiagnostik gör det möjligt utbilda operatörerna på distans, göra inställningar på maskinen och även hjälpa med felsökning av skärmaskinen.

Inbyggt verktyg för inställning och optimering av drivsystemens parametrar.

Burny II Ultra Sharp för plasmaskärning av små hål ner till plåttjocklek i diameter eller mindre.
Phantom II är förberedd för implementering av ULTRASHARP™ HOLE TECHNOLOGY
Detta genom att integrera mjukvaran för höjdkontrollen och plasmaanläggningen med CNC styrningen. Därmed ökar man kvaliteten på de skurna detaljer och inte minst på små hål ner till eller mindre än plåttjockleken som nu kan skäras med en kvalitet som är oöverträffbar.

UltraSharp™ Hole technology gör det möjligt att skära mycket små hål med fantastisk kvalitet.UltraSharp™ Hole technology gör det möjligt att skära mycket små hål med fantastisk kvalitet.UltraSharp™ Hole technology gör det möjligt att skära mycket små hål med fantastisk kvalitet.UltraSharp™ Hole technology gör det möjligt att skära mycket små hål med fantastisk kvalitet.

CNC styrning

 • 15″ TFT USB pekskärm2.26Ghz Intel® Core™ 2 Duo Mobile processor.
 • 2GB DDR3 RAM minne
 • 40GB eller större (SATA) industriklassad SSD håddisk
 • Windows® XPE (Embedded) operativsystem (evt. Windows 8)
  4 USB USB portar och option för antingen nätverks anslutning genom fiber eller trådlöst.

 Manöverdon

 • 8 för riktningsval, start, stop,go to, reverse och hastighetspotentiometer.
 • 6 förval brännare för gasskärning *
 • 6 upp/ner gasbrännare *
 • 2 förval plasmasystem
 • 2 upp/ner plasmabrännare
 • 1 märkutrustning *
 • Hög/låg förvärmning *
 • Skärsyrgas försteg och huvudsteg *
 • Vatten dusch*
 • Automatisk tändning av gasolbrännarna *
 • Automatisk höjdkontroll till och från *
 • 2 extra funktioner *
 • Nödstop
 • Reset

*) endast Phantom II inte Phantom ST II

Drivsystem

 • Inbyggd 2 axis 250 watt DC drivning
 • Inbyggd 2 axis 400 watt AC drivning
 • Möjlighet för extern drivpaket

Omgivnings miljö

 • (0 to 50°C) 95% inte kondenserande fuktighet
 • Flera olika språk som Svenska, Franska, Tyska, Engelska, Finska, Norska m.fl.