Om Swedskär

Swedskär AB tillverkar gas- och plasmaskärutrustningar. Vi servar maskiner och tillhandahåller reservdelslager i våra lokaler i Laxå. Våra medarbetare har alla mångårig erfarenhet inom området skärutrustningar och med det centrala läget kan vi snabbt nå den kund som behöver hjälp i form av installation och service.

Swedskär AB startade sin verksamhet vid årsskiftet 1979-80 som en avknoppning från företaget ESAB i Laxå. Huvudsyftet var att serva ESAB’s gas- och plasmaskärutrustningar och företaget Swedskär bestod till en början endast av att serva maskiner. Idag är ESAB och Swedskär AB helt åtskilda från varandra. Servicemässigt arbetar Swedskär dock fortfarande med en del av ESAB’s produkter.

Under 90-talet startade sedan Swedskär sin tillverkning och försäljning av egna maskiner (Swedcut). Vi servar inte bara våra egna utan även andra fabrikat av skärutrustningar som förekommer på marknaden.

God lagerhållning, snabb service, ansvarskännande och kunnig personal garanterar hög tillgänglighet av produkter från Swedskär.