Välkommen till Swedskär AB i Laxå

SWEDCUT FAS XL med Kaliburn Spirit 400A plasma för fasskärning upp till 50mm plåt.Gasskärmaskin SWEDCUT HM för gasskärning. Kan även utrustas med plasmabrännare.SWEDCUT Legend II enkel skärmaskin för små verkstäder, plåtslagerier och skolor.Swedskär entré, plasmaskärmaskin

 Vi tillverkar gas- och plasmaskärutrustningar och servar maskiner och tillhandahåller reservdelslager i våra lokaler i Laxå.

Våra medarbetare har alla mångårig erfarenhet inom området skärutrustningar och med det centrala läget kan vi snabbt nå den kund som behöver hjälp i form av installation och service.

Kontakta oss via e-post på info@swedskar.se eller telefonnummer 0584-133 35.