Begagnad utrustning

Plasmaströmkällor

Drag-Gun Plasma Sverige

Demokörd plasma Drag-Gun
med inbyggd kompressor.
Handbrännare.Luftkyld.
Skärkap. 2mm