DSC_0017

SWEDCUT FAS XL med Kaliburn Spirit 400A plasma för fasskärning upp till 50mm plåt.

SWEDCUT FAS XL med Kaliburn Spirit 400A plasma för fasskärning upp till 50mm plåt.