SwedCut 2

SwedCut LM med Burny 10 lcd+. Utrustad för plasmaskärning.

SwedCut LM med Burny 10 lcd+.
Utrustad för plasmaskärning.