20130529_132922

Tidig ombyggnad av en Esab CXC skärmaskin. Med Burny 5 styrning och SwedCut manöverpanel för styrning av gas och höjdhållningsautomatiken.

Tidig ombyggnad av en Esab CXC skärmaskin.
Med Burny 5 styrning och SwedCut manöverpanel för styrning av gas och höjdhållningsautomatiken.