Burny II Monitor system

System för övervakning av förbrukningsdetaljer vad angår antal hålslagningar och faktisk skärtid. Möjlighet att ange larmnivå.

System för övervakning av förbrukningsdetaljer vad angår antal hålslagningar och faktisk skärtid. Möjlighet att ange larmnivå.