Burny II Spirit Menu

Burny Spirit II plasma-systemen och som gör en extra plasmakonsol överflödig.

Inbyggd kopia av mjukvaren som finns i Burny Spirit II plasma-systemen och som gör en extra plasmakonsol överflödig.